SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Paisksalvestus, paisktabel (hash table).


Hashing (paisksalvestus) - Elemendi asukoht massiivis leitakse rakendades võtmele hash funktsiooni.

Mitme võtme sattumist samale kohale nimetatakse kokkupõrkeks. Kokkupõrke lahendamiseks on mitu meetodit

? avatud adresseerimine (lingitud listiga)

? rehash

Hash otsingu keerukus - Halvimal juhul lineaarne otsing (O(n)) - Kõik elemendid on ühes lingitud listis.

Parimal juhul konstantne otsing (O(1)) - Iga võti annab erineva hash väärtuse