SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Järjestamine: pistemeetod (insertion sort) ja kiirmeetod (quicksort).


Pistemeetod:

Jada jagatakse "järjestatud osaks" (algselt tühi) ja "järjestamata osaks" (algselt kogu jada).

Järjestatud osa pikkust suurendatakse järjekordse elemendi paigutamisega õigele kohale järjestatud osas./**

* Sorteerida pistemeetodil List, mille elemendid realiseerivad

* liidest Comparable.

* @param a sorteeritav list.

*/static public void pisteSort (List a) {

if (a.size() < 2) return;

for (int i=1; i<a.size(); i++) {

Comparable b = (Comparable) a.remove (i);

int j;

for (j=0; j<i; j++) {

if (b.compareTo ((Comparable)a.get (j)) < 0) break;

}

a.add (j, b); // pistame b kohale j

}

} // pisteSort() lopp/**

* Sorteerime massiivi, mille elemendid realiseerivad

* liidest Comparable.

* @param a sorteeritav massiiv.

*/

static public void pisteSort (Comparable[] a) {

if (a.length < 2) return;

for (int i=1; i<a.length; i++) {

Comparable b = a[i];

int j;

for (j=i-1; j>=0; j--) {

if (a[j].compareTo (b) <= 0) break;

a[j+1] = a[j]; // vabastame pistekoha

}

a[j+1] = b; // pistame b kohale

}

} // pisteSort() loppKiirmeetod:

(Osa)jada jagatakse kaheks lühemaks osajadaks nii, et ükski element esimeses osas ei oleks suurem ühestki elemendist teises osas. Siis võib kummagi osa sorteerida eraldi (nad on sõltumatud). "Jaga ja valitse"

/**

* Sorteerida massiiv kiirmeetodil.

* @param massiiv sorteeritav massiiv.

* @param l vasakpoolne otspunkt.

* @param r parempoolne otspunkt.

*/

static public void sort (Comparable[] massiiv, int l, int r) {

if (massiiv.length < 2) return;

int i = l; int j = r;

Comparable x = massiiv [(i+j) / 2];

do {

while (massiiv [i].compareTo (x) < 0) i++;

while (x.compareTo (massiiv [j]) < 0) j--;

if (i <= j) {

Comparable tmp = massiiv [i];

massiiv [i] = massiiv [j]; massiiv [j] = tmp;

// selle koha peal on väljatrükk silumiseks: "veelahe" ja vahetatavad

i++; j--;

}

} while (i < j);

if (l < j) sort (massiiv, l, j); // rekursioon

if (i < r) sort (massiiv, i, r); // rekursioon

} // sort() lopp