SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Abstraktsed andmetüübid (ADT), staatilised ja dünaamilised andmestruktuurid. Ahel (list), ahelate liigid.
Abstraktsed andmetüübid

"Varajane" OOP. Eesmärk: peita realisatsiooni detailid, anda rakenduse programmeerijale probleemorienteeritud liides.

ADT - Abstract Data Type

1. Lubatud väärtuste hulk (väärtusvaru)

2. Lubatud operatsioonide hulk

3. (Notatsioon - tähistused väärtuste ja operatsioonide jaoks)

Näit. kompleksarvud, polünoomid, graafid, geomeetrilised kujundid, ...

OOP muutis niisuguse lähenemise kohustuslikuks.

Väärtusvaru järgi jagunemine:

1. lihttüübid, mille väärtustel ei ole sisemist struktuuri: arv, tõeväärtus, ...

2. struktuursed tüübid, mille väärtus koosneb komponentidest: massiiv, objekt (kirje), ...

Operatsioonid on OOP-s "kinnistatud" objekti juurde (kapseldus).

1. Kinnised operatsioonid: tulemus kuulub sama tüübi väärtusvarusse

2. mittekinnised operatsioonid: tulemus on mingit teist tüüpi

3. tüübiteisendused: tegelikud ja deklaratiivsed

Näit. kinnine operatsioon "summa" (mis iganes see ka poleks)

Imperatiivne lähenemine: m = summa (a, b) "funktsiooni summa parameetriteks on a ja b"

OOP lähenemine: m = a.summa (b) "objektile a saadetakse teade 'summa' parameetriga b"

Andmestruktuurid võib jagada:

1. staatilised: komponentide arv ja tüübid fikseeritud: näiteks kompleksarv

2. dünaamilised: väärtuse komponentide arv on muutuv, komponendid ise tavaliselt üht tüüpi: näiteks magasin, järjekord, graaf, ...Andmestruktuuride korral on oluliseks küsimuseks juurdepääsu tagamine komponentidele ning struktuuri muutmine (vastavate operatsioonide ajaline keerukus).

"Võtmine" ja "lisamine".