SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Graaf, graafiga seotud mõisted: orienteeritud ja orienteerimata graaf, multigraaf, lihtgraaf, sidusus, alamgraaf.
Graaf

G = (V, E) - graaf

V - lõplik tippude hulk

E C V x V (tipupaaride hulga alamhulk)

Kui E elemente vaadeldakse kaheelemendiliste hulkadena (tippude järjekord paaris ei ole oluline), siis nimetatakse graafi orienteerimata graafiks ning hulka E graafi servade hulgaks.Kui E elemente vaadeldakse järjestatud tipupaaridena, siis nimetatakse graafi orienteeritud graafiks (digraph) ning hulka E graafi kaarte hulgaks.

Graafiga seotud mõisteid

Kui hulka E vaadeldakse multihulgana (element võib hulgas esineda mitmes eksemplaris), siis nimetatakse graafi multigraafiks (kordsete servade/ kaartega graafiks).

Paari (v, v) hulgast E nim. silmuseks.

Tippe u, v hulgast V nim. serva e=(u, v) otstippudeks, samuti öeldakse, et tipud u ja v on intsidentsed servaga e (orienteerimata graafis u ja v on naabertipud).

Silmuste ja kordsete servadeta orienteerimata graafi nim. lihtgraafiks.

Graafi G = (V, 0) nim. nullgraafiks (servade hulk on tühi).Lihtgraafi

G = (V, VxV {(v, v)| v kuulub hulka V})

nim. täisgraafiks (esinevad kõik erinevate tippude vahelised servad).

Tee tipust u tippu v on paarikaupa ühiste otstippudega kaarte jada:(u, w0), (w0, w1), ... , (wn, v) kuuluvad hulka E .Orienteerimata graafi nim. sidusaks, (orienteeritud graafi tugevalt sidusaks) kui leidub tee mistahes tipust mistahes teise tippu.Orienteeritud graaf on nõrgalt sidus, kui kaarte suundade ärajätmisel saadav orienteerimata graaf on sidus.Graafi G1 = (V1, E1) nim. graafi G = (V, E) alamgraafiks, kui V1 on hulga V alamhulk ja E1 on E ühisosa hulgaga V1xV1 (NB! mitte selle ühisosa alamhulk: alamhulga korral on tegemist nn. blokiga).