SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Rekursioon, näide: Hanoi tornid. Rekursiooni eemaldamine, "sabarekursioon" (tail recursion).
Hanoi tornid

On n erineva läbimõõduga ketast, augud keskel, ning kolm varrat, millele kettaid saab laduda. Igal käigul tohib võtta ühe ketta ning tõsta selle mingile teisele vardale, kuid suuremat ketast ei tohi kunagi asetada väiksema peale. Eesmärgiks on laduda "torn" ainult lubatud käikude abil ühelt vardalt teisele (kolmandat varrast abiks võttes).

Osutub, et ülesanne on eksponentsiaalse ajalise keerukusega ketaste arvu suhtes.Arutluskäik:

Baasjuht: kui ketaste arv on null, siis ei ole tarvis mitte midagi teha.

Samm: kui oskame laduda k-1 ketast vardalt a vardale b, siis k ketta ladumiseks vardalt x vardale z tuleb:1. laduda k-1 ketast vardalt x vardale y (võimalik eelduse põhjal)

2. tõsta suurim ketas (k) vardalt x vardale z "põhjaks"

3. laduda needsamad k-1 ketast vardalt y vardale z (võimalik eelduse põhjal)On oluline, et algseis (ja tegelikult ka mistahes järgnev seis) oleks lubatav.koodpublic static void hanoi (int n, int x, int y, int z) {if (n > 0) {hanoi (n-1, x, z, y);System.out.print (String.valueOf(x) + ">" + String.valueOf(z) + " "); // tõstehanoi (n-1, y, x, z);}}