SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

registrid (Registers) nihkega ja ilma


N-bitise kahendkoodi salvestamiseks on vaja n trigerit, mis moodustavadki registri.

Registreid ühendavad JA-elemendid, mis võimaldavad edastada koode ühest registrist

teise. Registriks nim trigeritest koosnevat seadet, mis võimaldab salvestada, säilitada

ja taasesitada infot (sõna kaupa). Igale registrisse salvestatud sõna bitile vastab registri

koht (pesik?). Nihkega ehk jadaregister - trigerid ühendatud omavahel nihkeahelaga.

Nihe paremale on madalamate bittide suunas ja vasupidi. Arvu nihutamine paremale

tähendab ta jagamist arvusüsteemi alusega. Nihkereg võimaldab teisendada infi

järjestikuselt kujult paralleelsele kujule ja vastuidi. Reverssiivne - nihkeregister, mis

suudab nihet nii paremale kui vasakule. Ilma nihketa ehk rööpregistrisse salvestatakse

info rööpkoodis, n-kohalise arvu jaoks n-trigerit.