SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

loendurid (Counter)


In general, a counter is a device which stores (and sometimes displays) the

number of times a particular event or process has occurred often in relationship to

a clock. In practice, there are two types of counters:

*up counters which increase (increment) in value

*down counters which decrease (decrement) in value.

6

kahend, kümnend, suvalise mooduliga, sünkroonne, asünkroonne, jne.

Nim impulsside loendamiseks ettenähtud loogikalülitust. Loendur on register,

millesse salvestatud arv sisendile antud signaali mõjul suureneb ühe võrra.

Summeerivad-loendavad päripidi, Lahutavad-loendavad tagurpidi (reverssiivne),

sõltuvalt info ülekandmise viisist jaot. nad jada- ja rööpülekandega loendureiks.

Kahendloendur - kahepositsiooniliste trigeritega. Lihtsaim loendustriger moodustab

kahendloenduri järgu. Loendustegur=2n (n-loendurikohtade arv). Kümnendloendur -

loendab järjest 2nd koodi 0...9. Sünkroonne - ehk rööpülekandega, toimub

trigeritevaheline signaali ülekandmine kõigi astmete jaoks üheaegselt, mistõttu ei teki

hilistumist. Asünkroonne - ehk jadaülekanne, loenduri puuduseks on signaalide

ülekandmisel tekkiv hilistumine, mis suureneb koos loenduri astmete arvuga.

Hilistumine võib ületada takti kestvuse.

Protsessor