SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Käsu täitmine protsessoris (Instruction Execution, fetch-decodeexecute


cycle)

Protsessor (CPU) viib täide iga käsu väikeste sammude seeriana. Umbkaudu on

need sammud järgmised:

1. Järgmise käsu haaramine käsuregistrisse

2. Muuta käsuloendurit, nii et ta viitaks järgmisele käsule

3. kindlaks teha saadud käsu tüüp

4. kui käsk kasutab sõna mis on mälus, siis kindlaks teha, kus see asub.

5. Haarata see sõna, kui tarvis, siis CPU registrisse

6. täita antud käsk

7. mine 1. sammu juurde ja alusta järgmise instruktsiooni täitmist.

Nimetatakse seda fetch-decode-execute tsükliks.