SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Konveier protsessoris (Pipeline)


Käskude haaramine on kitsaskoht käskude täitmise kiiruse jaoks. Selle probleemi

leevendamiseks on arvutitel oskus haarata käske mälust ettenägelikult, et nad oleks

olemas, kui neid on tarvis. Neid instruktsioone salvestatakse registris mida kutsutakse

prefetch buffer (puhvermälu register?). Nüüd, kui on käsku vaja, saab seda võtta

puhvermälust selle asemel, et oodata kuni seda mälust loetakse.

Nõnda jagatakse käskude täitmine kahte ossa: käsu haaramine/saamine ja selle tegelik

täitmine. Konveieri kontseptsiooni kohaselt ei jagata käsu täitmist ainult kahte ossa,

vaid mitmesse ossa, millest iga ühega käib ümber teatud osa riistvarast, mis kõik

töötavad paralleelselt.

Näiteks 1 etapp haarab käsu mälust ja paneb selle puhvermälu registrisse kuni seda

vajatakse. Etapp 2 dekodeerib käsu, määrates selle tüübi ja selle, mis operande tal vaja

läheb. Etapp 3 määrab kindlaks operandide asukohad ja võtab nad kas registrist või

mälust. 4. etapp sooritab käsu lastes operandid läbi operatsiooniautomaadi. 5 etapp

kirjutab tulemuse õigesse registrisse.