SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Staatiline pooljuht suvapöördusmälu (Static RAM)


Staatilised muutmälud on kiired mälud, mis toitepinge olemasolul säilitavad

salvestatud informatsiooni kuitahes kaua. Samas sisaldavad need mäluskeemid

arvukalt komponente, võtavad palju ruumi ja on suhteliselt kallid. Seepärast

kasutatakse suuremate mälumahtude korral üldiselt dünaamilisi muutmälusid.

Mälu nimetatakse staatiliseks, sest salvestatud informatsioon säilib seal ka pärast

mälust lugemist, püsides kuitahes kaua, kui mäluelemendile on rakendatud toitepinge.

Kui sisendi-väljundi juhtimise signaal R/W=1, siis on tegemist lugemisega, kui

R/W=0, siis on tegemist mällu kirjutamisega. Signaali CS(katusega) kasutatakse

selleks, et üldse lubada mälukiibist bitti lugeda või sellesse kirjutada. OE(katusega)

avab andmesiini puhvrid. Kasutatakse lülitusi, mis on sarnased D flip-flop trigerile.