SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Dünaamiline pooljuht suvapöördusmälu (Dynamic RAM)


Dünaamiliste muutmälude tööpõhimõte on lihtne. Informatsiooni hoidmiseks

kasutatakse kondensaatorit. Ühe infobiti kahele loogilisele olekule vastavad siis laetud

ja laadimata kondensaator. Skeemilistel ja tehnoloogilistel põhjustel moodustavad ühe

mäluelemendi kondensaator ja transistor, kusjuures kondensaatorina on

põhimõtteliselt võimalik kasutada transistori kahe viigu vahelist mahtuvust, mis igal

väljatransistoril konstruktsiooni eripära tõttu juba paratamatult eksisteerib.

Oluliseks erinevuseks staatilise mäluelemendiga võrreldes on see, et informatsioon

säilib mälupesikutes vaid lühikest aega ja seda on vaja pidevalt uuendada ehk

regenereerida. Regenereerimise ajal ei ole tavaline lugemine ega kirjutamine

võimalik, samuti ei saa regenereerimist alustada lugemise või kirjutamise tsükli ajal.

Regenereerimishetke kindlaksmääramine, kõigi rea-aadresside etteandmine, lugemise

ja kirjutamise blokeerimine jms. teevad dünaamiliste pooljuhtmälude kasutamise

võrreldes staatilise mäluga keeruliseks, sest nad nõuavad erielemente.

Koosneb massiivist elementidest, mis omakorda koosnevad transistorist ja

kondensaatorist. Kõrge tihedusega (palju bitte ühe kiibi kohta), seetõttu on ka

11

põhimälu enamasti ehitatud dünaamilistest RAM-idest, kahjuks on sel ka oma hind,

mis väljendub nende aegluses.