SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Klaviatuur (Keyboard)


Vanematel klaviatuuridel oli iga klahvi all lüliti, mis andis tagasisidet kui teda

vajutatid ning tegi klõpsu kui seda piisavalt kõvasti vajutati. Tänapäeval odavamatel

klaviatuuridel on klahvid, mis moodustavad mehhaanilise kontakti, kui neid

vajutatakse. Parematel on kummitaolisest materjalist leht või kiht nuppude ja nende

24

all oleva trükkplaadi vahel. Iga klahvi all on väike kuplikke, mis väändub, kui seda

piisavalt vajutada. Väike täpike, mis on elektrit juhtivast materjalist sulgeb vooluringi.

Mõningail klaviatuuridel on magnet iga klahvi all, mis läbib pooli, kui teda

vajutatakse, indutseerides nii voolu, mida on võimalik tuvastada.

Allavajutatud klahv avastatakse veergude aegskaneerimise teel. Klaviatuuri read on

ühendatud vastuvõtudekoodriga, mis rea ja veeru numbri järgi seab avastatud klahvi

vastavusse sümboli koodi.