SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

конст про ЗП
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована

на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і

нормами міжнародного права.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну

самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої

політики держави, виконання Конституції і законів України, актів

Президента України;

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і

правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і

зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде

переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності

України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є

найважливішими функціями держави, справою всього Українського

народу.