SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Вик-ння числівників в діловому мовленні. Написання цифр


Числівник-це частина мови,що вказує на певну к-сть предметів,або їх порядок при

лічбі і відпов. На питання скільки?котрий? Правильне відмінювання складених

числ.

Здебільшого в ділових паперах не обходяться без цифрових даних. Вони вимагають

спеціального оформлення. Складні чи складені числівники записуються цифрами.

Наприклад: На історичний факультет прийнято 156 студентів.Складні слова, де

перша частина позначається цифрою, можуть бути написані так: 50-процентний і 50

%; 100-кілометровий і 100 км.Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини та

множини числівників. Наприклад: Більшість спеціалістів вирішила. Більшість

спеціалістів вирішили. Більшість спеціалістів вирішило. Тут усі три варіанти

відповідають нормам сучасної української мови.Якщо ж використовуються числівники

на позначення великої кількості (а також іменники: сто, тисяча, мільйон,

мільярд), то переважає однина. Якщо вживаються числівники до десяти, то пишеться

форма множини. Наприклад: чотири брати, два керівники, три менеджери. Слід

запам'ятати наголошення числівників одинадцять, чотирнадцять.