SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Хар-ка. Реквізити та порядок скл-ння


Хар-ка – документ, в якому дається оцінка ділових і мор. якостей особи-

працівника, студента, учня. Вважається оф. документом, оформлена належним чином,

її видає ад-ція установи. 1. Назва документа. 2. ПІБ особи (повністю), на яку

складається хар-ка, у Р. в. 3. Посада, науковий ступінь, учене звання (якщо є),

місце роботи, навчання. 4. Рік нар. (за необхідності — національність, домашня

адреса, освіта). 5. Текст. 6. Дата укладання хар-ки. 7. Підпис керівника

установи. 8. Печатка установи. Текст: - короткі анкетні дані про особу, на яку

складається характеристика; - відомості про трудову (навчальну) діяльність особи

(де, з якого часу працює, на яких посадах працює або дані про навчання); -

оцінка ділових і моральних якостей особи, став¬лення до колег, риси характеру,

відомості про стяг¬нення, заохочення, нагороди; - висновки про особу, на яку

складається характе¬ристика; - місце, куди подається характеристика.