SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Розпорядження. Реквізити, порядок укладання


Розпорядження — це документ, який видається посадо¬вими особами, державними

органами, установами, під¬приємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову

юридичну силу щодо громадян (працівників) та під¬леглих установ, яким адресовано

розпорядження. Реквізити: 1. Повна назва установи. 2. Назва документа. 3. Номер.

4. Дата видання. 5. Місце видання. 6. Назва (про що розпорядження). 7. Текст

(констатуюча та розпорядча частини). 8. Додатки (при необхідності). 9. Посада,

підпис, ініціали, прізвище особи, яка під¬писала розпорядження.