SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Довідка. Її реквізити


Довідка – документ, який підтверджує певні факти, події. Групи: 1) довідки, що

містять інф-цію про певні події служб. хар-ру, 2) довідки, що засвідчують юрид.

факти, підтяв. факти роботи чи навчання, розмір з/п, місце проживання.

Реквізити: * штамп установи, * вихідний № і дата, * назва документа, * заголовок

і текст, * підпис і печатка