SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Службові листи. Їх види та реквізити


Службові листи – різноманітні документи, за допом. яких спілкуються між собою

орг-ції, ведуться переговори, здійсн. обмін інф-цією. Види: 1) Інф-ційні – інф-

ють про факти чи заходи, 2) Листи-запрошення, 3) Листи-повідомлення, 4)

Рекламні, 5) Листи нагадування, 6) Супровідні листи – інф-ють про направлення

документів, що додаються до листа. Реквізити: * вихідний № і дата, * адресат, *

заголовок, текст, * підпис та відбиток печатки