SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Організаційні документи: положення, статут, інструкції


Організаційні документи - це документи, що закріплюють функції, обов’язки та

права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй

діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями,

статутами, правилами та інструкціями.

Положення – правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності

державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій

і підприємств, які їм підпорядковуються. Положення можуть бути типовими, так і

індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій,

підприємств складаються на базі типових і затверджуються керівниками цих

установ. Типові положення розробляються для системи установ підприємств і

затверджуьться вищими органами управління. Такі правові акти розробляються

висококваліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення

різноманітних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Статут – юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність

організацій, установ, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та

громадянами, права й обов’язки у певній сфері державного управління або

господарській діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні. Типові статути розробляються для

певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної

влади та управління , з’їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації типових статутів і

затверджуються вищою установою, якій підпорядковується підприємство. Статути

після затвердження підлягають обов’язковій реєстрації в органах Міністерства

фінансів України.лише після реєстрації нова організація може розпочинати свою

діяльність.

Інструкція – документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні

сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні

службових обов’язків. Розрізняють відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих

належать інструкції,обов’язкові для системи одного відомства (міністерства).

Міжвідомчі називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома

організаціями різних систем. Відомча інструкції бувають: посадові; з техніки

безпеки; з експлуатації обладнання. Інструкція затверджується вищим органом або

керівниками організації.